PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 2024-25

ESCOLALITZACIÓ 24-25

EI Francesc de Borja Moll JA HA ARRIBAT EL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS 2024-2025.  A partir dia 17 de juny podeu sol.licitar ci...

divendres, 11 de gener del 2019

LA FESTA DE L'ESCOLETA

Cada any, el dia 1 de desembre celebram el dia de l'escoleta, el dia que es van obrir les portes per arrancar com escoleta.
Ara ja fa 37 anys!!!
Enguany ho hem celebrat de manera ben especial:
-Primer, perquè hem presentat els ninotets de cada grup:
Sa filleta i es fillet: na Gibet de Son Saura i en Pericu de La Vall,
Es pescador, en Fel de Baixamar,
en Jaume, es mariner d'Es Castell,
Sa policia, Na Maria de Ses Palmeres,
Sa gelatera, na Coloma de Ses Voltes,
Es mestre-pagès, en Bep des Pinaret.
Tots ells representen persones i personatges emblemàtics de Ciutadella, el poble den Francesc de Borja Moll.
I tots ells regalen identitat a la nostra escoleta i creen un lligam entre les famílies i l'escola. Cada dia surten de l'escola per anar a fer estada a una casa.
-També, perquè hem convidat a ser presents a la festa a les persones que relacionam amb aquests personatges: el fill den Fel es pescador, na Maria sa policia (amb n'Ángeles que també va ser una de les primeres dones policies de Ciutadella), na Nina sa filla de na Coloma, en Bep des Pinaret (que no va poder ser-hi) i na Lia i na Tònia que són ses rebeinetes d'en Jaume es mariner.
A tots ells agraïm haver iniciat aquesta relació amb l'escoleta que esperam que puguem mantenir amb altres ocasions que ens ajudin a conèixer-los més alhora que ens ajudin a conèixer més dels seus oficis i del nostre poble.
També agraim a na Tònia, a na Sandra i a na Marina. Entre les tres han gestat i ajudat a néixer aquests personatges.
-Finalment, agrair a na Gemma, l'artista que va fer de l'acte un espectacle meravellós a partir del seu art delicat per contar contes. I a tots els infants que són les persones més agraides i sinceres. Només observant la seva cara i atenció ens mostren la seva gran capacitat d'estimar el que és polit.